کارل مارکس و زایش جامعه مدرن/مایکل هاینریش /برگردان کاووس بهزادی
گفتگو با مژده ارسی در باره بزرگداشت زندانیان سیاسی
.
Click Here
Previous
Next

جمهوری اسلامی رفتنی است؛ قتل و اعدام کمکی به رژیم نخواهد کرد

صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را صبح امروز کشتند. رژیم جنایتکار اسلامی طی 19 روز گذشته 93 نفر را اعدام کرده است. سران حکومت می دانند که اعتراضات مردم برای پایان دادن به عمر رژیم پر قدرت تر باز می گردد و بدانند که با آدمکشی قادر نیستند حرکت انقلابی مردم

بیشتر بدانید »

نه به اعدام، نه به جنایت

در دو هفته گذشته، دستگاه آدمکشی جمهوری اسلامی در به کارگیری ابزار اعدام به شکل نفرت انگیزی فعال شده است. موج جدید اجرای احکام اعدام که از هفته دوم اردیبهشت در زندان های جنوب و جنوب شرقی کشور آغاز شد، به سرعت به زندان های قزلحصار و رجایی شهر کرج کشیده شد. گسترش اجرای احکام اعدام طی روزهای گذشته به حدی بوده است که  تنها طی یازده روز دست کم ۵۷

بیشتر بدانید »

ننگ دیگر سازمان ملل متحد: جمهوری اسلامی رژیم اعدام و کشتار، رئیس مجمع اجتماعی “شورای حقوق بشر” شد

در حالی که ماشین اعدام و کشتارو سرکوب  جمهوری اسلامی، بیش از600  نفراز معترضین مشارکت کننده در جنبش انقلابی را کشته و 6 نفر را اعدام کرده است و درطی  هفته‌های گذشته تا کنون 63 نفر را اعدام کرده که از میان آنها مردم بلوچ، عرب و کرد بیشترین اعدامیان را داشته‌اند. دو جوان به‌خاطر نقد مذهب اعدام شدند و تعدادی زیادی در اصفهان و دیگر شهرها در لیست اعدام قرار دارند.

بیشتر بدانید »

توطئه های رژیم اسلامی علیه اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی را در هم بشکنیم!

 دو هفته از اعتصاب کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که از اول اردیبهشت ماه با مطالبه محوری افزایش ۷۹ درصدی دستمزدها و بیست روز کار و ده روز استراحت و دیگر خواسته‌های رفاهی  میگذرد. کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی که ابتدا با تهدید کارگران به اخراج دسته جمعی و استخدام کارگران جدید وارد عمل شدند،  در ادامه با توسل به حیله و نیرنگ های فریبکارانه برای ایجاد تفرقه در صفوف

بیشتر بدانید »

   درباره ترور و احکام جدید بیدادگاه رژیم اسلامی علیه فعالین کارگری و سیاسی

در تازه ترین جنایت، شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان ایران گزارش داده که حسین مهدی پور معلم مبارز در بلوچستان که در شهرستان دشتیاری دبیر جامعه شناسی بوده و یکی از ادمین های کانال اطلاع رسانی فرهنگیان نیز بوده، در روز

بیشتر بدانید »

تهاجم رژیم اسلامی به زنان، تهاجم به کل جامعه است این تهاجم را درهم بشکنیم

بعد از فرمان آتش به اختیار خامنه ای علیه زنان، احمدرضا رادان، فرمانده کل  نیروی انتظامی رژیم جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۹ فروردین اعلام کرد، کسانی که در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری کشف حجاب کنند، شناسایی می‌شوند، در مرحله اول به آن‌ها

بیشتر بدانید »

تهدیدهای زنان  بخاطر “بی حجابی”و پوشش اختیاری نشانه ترس رژیم است

جمهوری اسلامی تهدید و ارعاب همه‌جانبه‌ای را علیه  زنان و “بی حجابی” سامان داده است. برآمد جنبش انقلابی و مبارزه گسترده زنان در کف خیابان‌ها که با کنار زدن حجاب اجباری، آتش زدن روسری ها  و عادی نمودن پوشش اختیاری در خیابان و مدرسه و دانشگاه همراه بوده است، خشم رژیم اسلامی را برانگیخته است.

بیشتر بدانید »

جستاری پیرامون: کارگران جنسی/ جین پریچارد / ناصر پیشرو

بحث در مورد «کار جنسی» در جنبش اتحادیه‌ای  بریتانیا اختلاف برانگیز شده است. در حالی که اتحادیه GMB تلاش می کرد زنان را در «کلوپ‌های رقص برهنگی(در اینجا اصطلاحی برای لپ‌دنس) سازماندهی کند، کنگره زنان    TUC به پیشنهادی برعلیه جرم زدایی صنعت سکس و اتحادیه کارگران جنسی رای داد. در عوض، قطعنامه ای برای جرم انگاری خرید خدمات جنسی تصویب  کرد. در طول دو سال

بیشتر بدانید »

جنبش انقلابی ژینا/مهسا: خودسازماندهی، رهبری از پائین و هم‌گرایی چند راستایی ناصر پیشرو

جنبش انقلابی ژینا/مهسا که طی جند روز سراسر جامعه ایران را فراگرفته  و جمهوری اسلامی را آماج قرار داده  به سمت فرایند‌های یک انقلاب درحرکت است. اگرچه هنوز در فاز‌های نخستین این فرآیند هستیم و گذار به مراحل

بیشتر بدانید »

نکات برنامه‌ای هسته اقلیت

هسته اقليت جمع کوچکی از فعالین کمونیست است كه از طریق شرکت در مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه و در راستای تدارک و سازماندهی انقلاب سوسیالیستی علیه مناسبات سرمایه داری واستقرار جامعه كمونيستى تلاش مى كنند.

بیشتر بدانید »
مواضع هسته فقط از طریق نشست‌ها وقطعنامه‌ها واسناد رسمی و با امضا هسته اقلیت اعلام میشود

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

زنان

کارگری

سیاسی

جنگ امپریالیستی در اوکراین
خاستگاه‌های جنگ،نقش ناتو و آینده
سناریو‌ها در اوکراین

کتاب و نوشته 

مطالبی در باره ساخت اقتصادی-اجتماعی در ایران
صدا و تصویر همگرایی و نقل از رسانه‌ها
 یپام نوروزی هسته اقلیت: مینا هاشمی
یاد رفیق صالح احمدیان گرامی باد
   در گرامیداشت یاد سعید سهرابی
یاد ارجمند سعید نصیری (سهرابی) را گرامی می داریم   
جمعی از رفقای منفرد  سعید سهرابی
دادخواهی اجتماعی.ناصر پیشروکمیته یادمان مونراال. شهریور 1401
حسن آزاد: مارکسیسم و دیکتاتوری پرولتاریا

از رسانه‌های دیگر

 خروج کارگران زن ار کارخانه
البرز محبوب خواه/ نقل از ویتاسکوپ