کلیپ دفاع از زندانیان سیاسی به زبان‌های فارسی،انگلیسی،آلمانی،فرانسوی،سوئدی،
عربی،کردی،ترکی(ترکی)

نه به اعدام و نه به جنایت

ننگ دیگر سازمام ملل متحد:جمهوری اسلامی رژیم اعدام و کشتار رئیhttps://wp.me/pdo0pg-Uvس “مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر”شد

https://wp.me/pdo0pg-Uv

توطئه های رژیم اسلامی علیه اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی را در هم بشکنیم!

فرخنده باد اول ماه مه (11 اردیبهشت 1402)روزجهانی کارگر

 

درباره ترور و احکام جدید بیدادگاه رژیم اسلامی علیه فعالین کارگری و سیاسی

سپیده قلیان و عبور از دیوار زندان‌ها

 

بمناسبت روز چهانی زن

بیانیه و اطلاعیه های شورای همکاری

بیانیه کنفرانس استکهلم

http://www.hasteh.se/Baynye%20Conference%20Stockholm-Fainal02.pdf

تهدیدهای زنان به‌خاطر “بدحجابی” و پوشش اختیاری نشانه ترس رژیم است

اپوزیسیون بورژوایی ایران شایسته هیچ اعتمادی نیست

 

 

کردستان از سنگرهای انقلاب است، یکپارچه از سنگرهایمان دفاع کنیم!

 

ر محکومیت فشار سیستماتتیک رژیم بر فعالین جنبش‌های اجتماعی

https://hasteaghaliat.com/?p=1981
سرنگونی جمهوری اسلامی، جواب قطعی مردم به کشتار مردم زاهدان!

 

سرنگونی جمهوری اسلامی، جواب قطعی مردم به کشتار مردم زاهدان!

در گرامیداشت یادمان جان فشانان کشتار ۶۷ در تلاقی دو تابستان

https://hasteaghaliat.com/?p=1758

سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تامین آلترناتیو کارگری شورایی اولویت ماست

( تاکیدی مجدد بر بیانیه کنفرانس استکهلم)

سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تامین آلترناتیو کارگری شورایی اولویت ماست ( تاکیدی مجدد بر بیانیه کنفرانس استکهلم)

در محکومیت سیاست سرکوب وپاکسازی علیه شهروندان بهایی

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت سیاست سرکوب وپاکسازی مذهبی علیه شهروندان بهایی

برعلیه سرکوب، حربه زنگ زده جمهوری اسلامی

https://hasteaghaliat.com/?p=1601

محکومیت حمید نوری (عباسی) ، پیروزی سترگ جنبش آزادیخواهی و دادخواهی

https://hasteaghaliat.com/?page_id=1352

در همبستگی با اعتراضات بازنشستگان در خیابان


رهبر تراشی آلترناتیو راست علیه منافع کارگران و زحمتکشان را خنثی و منزوی می کنیم!

https://hasteaghali

at.com/?p=924