پیام‌های سازمان‌های کمونیست به مناسبت خاموشی صالح احمدیان

 

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب حکتیست، حزب کمونیست ایران، سازمان فدائیان (اقلیت)،سازمان راه کارگر، شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست پیام‌هایی بمناسبت خاموشی رفیق صالح احمدیان منتشر کرده‌اند که ضمن سپاسگزاری از آنها متن پیام‌ها را در سایت هسته اقلیت منتشر میکنیم .

پیام:

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

با کمال تاسف مطلع شدیم که رفیق صالح احمدیان از فعالین جنبش کمونیستی وازاعضاء “هسته اقلیت” روز جمعه دهم مارس 2023 براثر بیماری دریکی ازبیمارستانهای  نروژ، چشم ازحهان فروبسته است.

رفیق صالح احمدیان تیرماه 1342 در خانواده‌ای فقیر در منطقه کهکیلویه بدنیا آمد. فعالیت‌های سیاسی‌اش را با سازمان دانش‌آموزان پیشگام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران آغاز کرد و بعد از انشعاب بزرگ به صفوف سازمان چریمهای فدائی خلق ایران ” اقلیت” پیوست. در دوره نوجوانی به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌ مجبور به ترک محل زیست خود شد و پس از مدتی به پاکستان گریخت. در  پاکستان از فعالین جنبش پناهندگی و از اعضای شورای پناهندگان ایرانی در کراچی بود. در پی گسست‌های درونی سازمان  در خردادسال  1366 به هسته اقلیت پیوست.

رفیق  صالح احمدیان  درتلاشها برای نزیکی وهمکاری نیروهای چپ وکمونیست  ازفعالین این عرصه بود  ودرکنار فعالیت های  انقلابی دیگرخوددرراه سوسیالیسم ، نمایندگی رفقای هسته اقلیت درشورای همکاری را نیر عهده دار بود وتا آخرین روزهای زندگی اش  برغم بیماری  ازبرعهده گرفتن  مسئولیت  وانجام وظائف اش  کوتاهی نکرد.

مادرگذشت  نابهنگام  رفیق صالح احمدیان،  کمونیست بردبار و مسئولیت پذیر را به  خانواده  وهم رزمان او درهسته اقلیت  و شورای همکاری احزاب وسازمانهای چپ و کمونیست ازصمیم قلب تسلیت میگوئیم  وخود رادرغم  ازدست دادن صالح عزیز، هم رزمی مهربان وکوشا شریک میدانیم .

یاد اش گرامی  وراه اش پررهروباد

اتحادفدائیان کمونیست

24 اسفند 1401  پانزدهم  مارس 2023

حزب حکمتیست

 

پیام دفتر مرکزی حزب حکمتیست

با کمال تاسف و تاثر فراوان اطلاع یافتیم که رفیق صالح احمدیان از کادرهای هسته اقلیت بعد از مدتی بیماری روز حمعه ۱۰ مارس ۲۰۲۳ در نروژ درگذشت.

رفیق صالح احمدیان در منطقه کهکیلویه بدنیا آمد و بسیار زود با سازمان دانش آموزان پیشگام در دوره انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت خود را آغاز نمود و پس از انشعاب  در سازمان چریکهای  فدائی خلق به هسته اقلیت پیوست و بعد از ترک ایران در پاکستان و بعدا در نروژدرشهر اسلو به یکی از فعالین  شناخته شده کمونیست  تبدیل شد و از نمایندگان هسته اقلیت در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بود.

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست ضمن اظهار تاسف از درگذشت این رفیق گرامی ، به اعضای خانواده و رفقایش در هسته اقلیت تسلیت می گوید و یاد و راهش را در راه تحقق آرمانهای انسانی گرامی میدارد.

 

دفتر مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

۱۵ مارس۲۰۲۳

 

حزب کمونیست ایران


اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت‌ درگذشت رفیق صالح احمدیان  

با تأثر فراوان مطلع شدیم که رفیق صالح احمدیان از کادرهای قدیمی هسته اقلیت بعد از مدتی طولانی مبارزه با بیماری سرطان روز جمعه ۱۰ مارس ۲۰۲۳ در نروژ درگذشت.

رفیق صالح احمدیان در سال ١۳۴۲ در منطقه کهگیلویه بدنیا آمد. او فعالیت سیاسى اش را  با سازمان چریک هاى فدایى خلق در دوره انقلاب ۱۳۵۷ آغاز نمود و پس از انشعاب در این سازمان در سال ١٣۶۶ به هسته اقلیت پیوست. رفیق صالح بعد از ترک ایران در پاکستان و بعدا در نروژ از جمله ی فعالین کمونیست و از چهره های  شناخته شده شهر اسلو به شمار می رفت که دلسوزانه فعالیت های خود را پیش می برد. رفیق صالح همچنین عضو هیئت نمایندگان هسته اقلیت در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بود که در مناسباتی رفیقانه و پیگیرانه وظایف محوله خود را انجام می داد.

با جان باختن رفیق صالح کارگران و زحمتکشان ایران یکی از یاران دلسوز خود را از دست دادند. ما بدینوسیله مرگ نابهنگام  این رفیق مبارز، متعهد و مهربان را به خانواده و بستگانش و رفقایش در هسته اقلیت تسلیت می گوییم. یاد عزیزش را با تداوم مبارزه   در راه تحقق آرمان‌های کمونیستی اش گرامی بداریم .

دبیرخانه  کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران 

۱۵ مارس ۲۰۲۳

 

سازمان فدائیان(اقلیت)

قلب سرخ صالح احمدیان از تپش باز ایستاد

با کمال تأسف باخبر شدیم رفیق صالح احمدیان از کادرهای هسته اقلیت پس از چند سال جدال با بیماری سرطان، روز جمعه دهم مارس ۲۰۲۳ در نروژ درگذشت.

رفیق صالح فعالیت‌های سیاسی‌اش را در نوجوانی با سازمان دانش آموزان پیشگام سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران آغاز کرد و بعد از انشعاب بزرگ به صفوف اقلیت پیوست. در دوره نوجوانی به دلیل فعالیت‌های سیاسی مجبور به ترک محل زیست خود شد و پس از مدتی به پاکستان گریخت. در پاکستان از فعالین جنبش پناهندگی و از اعضای شورای پناهندگان ایرانی در کراچی بود. در پی گسست‌های درونی سازمان، در خرداد ۱۳۶۶ به هسته اقلیت پیوست.

رفیق صالح مبارزی پیگیر و از نمایندگان هسته اقلیت در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بود. شوخ‌طبعی، سرزندگی و خوش‌رویی رفیق صالح چه در جلسات شورای همکاری و چه در دیگر عرصه‌های مبارزاتی، از او چهره‌ای متین، کوشا و دوست‌داشتنی به یادگار گذاشته است.

 سازمان فدائیان (اقلیت)، ضمن تأسف عمیق از مرگ رفیق صالح احمدیان، فقدان این رفیق کمونیست را به رفقای هسته اقلیت و همه دوستداران او تسلیت می‌گوید. یادش گرامی و خاطره تابناکش ماندگار باد

 

روابط عمومی سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۵ مارس ۲۰۲۳

                                                       سازمان راه کارگر

اطلاعیه روابط عمومی سازمان راه کارگر

به مناسبت درگذشت رفیق صالح احمدیان از کادرهای هسته اقلیت

با تاسف  فراوان مطلع شدیم رفیق صالح احمدیان که چند سالی درگیر بیماری سرطان بود ، روز جمعه 10 مارس 2023 در بیمارستانی در کشور نروژ خاموشی گرفت .

رفیق صالح از نوجوانی فعالیت سیاسی خود را در پیشگام بخش دانش آموزی سازمان چریکهای فدایی خلق آغاز کرد و در ادامه با انشعاب دراین سازمان به صفوف اقلیت پیوست . رفیق در سال 1366 با پیوستن به هسته اقلیت فعالیتهای خود را پی گرفت . او در نوجوانی بدلیل فعالیت سیاسی اش از زادگاهش دور افتاده بود و در این رابطه به دلیل مشکلات امنیتی مجبور به ترک ایران شد و مدتی را در پاکستان گذرانید و در آنجا هم از اعضای شورای پناهندگان ایرانی در کراچی بود .

بسیاری از نیروهای جریانات مختلف که به دلایل امنیتی مجبور به خروج از ایران و مدتی اقامت در پاکستان برگزیده بودند ، با رفیق صالح آشنا شده و همیشه ازپر انرژی بودن ، سرزنده گی ، خوش رویی ، مهربانیها و متعهد بودنش به آرمانهای کمونیستی اش گفته اند .

رفیق صالح علاوه بر مسئولیتهای خود در صفوف رفقایش در هسته اقلیت از جمله نمایندگان سخت کوش این جریان در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بود که تا آخرین روزهای زندگیش چون یک کمونیست متعهد فعالانه در تصمیم گیریها و پیش برد امور مربوط به شورا می کوشید  .

کارگران و زحمتکشان یار مبارزو دلسوز دیگری را از دست دادند . سازمان ما این ضایعه تلخ را به آنان ، خانواده و یاران و رفقایش در هسته اقلیت تسلیت می گوید .

یاد اورا گرامی میداریم . راه سرخش مداوم باد .

روابط عمومی سازمان راه کارگر

15.03.2023

اطلاعیه شورای نیروهای چپ و کمونیست

در رابطه با درگذشت نا به هنگام رفیق صالح احمدیان

متاسفانه مطلع شدیم که رفیق صالح احمدیان، کمونیست و کادر هسته اقلیت دیروز ۱۴ مارس در اثر بیماری مزمن سرطان درکشورنرویژدر گذشت.
رفیق صالح از دوره نوجوانی به فعالیت سیاسی رو آورد و به صفوف چریکهای فدایی خلق ایران پیوست. او بیشتر از سی سال از زندگی پربار فعالیت سیاسی  خود را در صفوف هسته اقلیت انجام داده است. در کنار فعالیتهای سیاسی دیگرش به نمایندگی از طرف  هسته اقلیت در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، فعالیت می‌کرد. ما افتخار آنرا داشتیم از نزدیک از صمیمیت و دقت بالای او در پیشبرد مسئو‌لیتهایش برخوردار باشیم.
جنبش کمونیستی و کارگری ایران بار دیگر عضو بزرگی را از دست داد.
ما در گذشت رفیق صالح احمدیان را به خانواده و دوستانش و به رفقای هسته اقلیت تسلیت میگوییم.
یادش گرامی و راهش پر توان باد
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
۱۵ مارس ۲۰۲۳

 

 

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید