نماد سایت هسته اقلیت

برای آزادی زندانیان سیاسی هم‌بسته و متحد تلاش کنیم

برای آزادی زندانیان سیاسی هم‌بسته و متحد تلاش کنیم

کارگران، زحمتکشان!

انسان‌های شریف و آزاده!

هزاران دختر و پسر جوان و نوجوانِ گمنامی که بسترساز جنبش انقلابی کنونی در خیابان‌ها بوده‌اند، هم‌اکنون در زندانند. بسیاری از فعالین جنبش کارگری، زنان، دانشجویی، محیط زیست، فرهنگ‌ورزان، آزادی‌خواهان، کنشگران رهایی از ستم ملی/اتنیکی، کوئیرها و خبرنگان شریف، در زندان‌های جمهوری‌اسلامی هستند. به گفته خانواده‌ زندانیان سیاسی، ابعاد فاجعه و جان‌باختگان آتش سوزی و ویران سازی زندان اوین بسیار بیشتر از حد تصور است. هم اکنون بسیاری از زندانیان به‌علت بیماری و نبود خدمات پزشکی جان‌شان در خطر است. علاوه بر این بخشی از پزشکان و کارکنان شریف خدمات درمانی که بر علیه  حضور نهادهای سرکوب در محیط پزشکی، ربودن زخمی شدگان و استفاده از آمبولانس‌ها برای جابجایی سرکوب کنندگان، اعتراض کرده‌اند، دستگیر و در زندان هستند و یک پزشک نیز جان باخته‌است. در زاهدن ابعاد کشتار سپاه و بسیج، و دستگیری و زندان چنان فاجعه بار بوده که باید در تاریخ این منطقه از جامعه ثبت شود. ابعاد دستگیری ها آنچنان گسترده است که جمهوری اسلامی بسیاری از مراکز نظامی خود را به زندان‌ بدل کرده و مراکز پنهان برای بازجویی و شکنجه را چندین برابر کرده است. هم زمان با تشدید سرکوب و امنیتی کردن فضای جامعه، دستگاه قضایی رژیم اسلامی نیز با پرونده سازی و اتهامات واهی، محاکمه بیش از هزار نفر از  مشارکت کنندگان در اعتراضات اخیر را آغاز و برای تعدادی از آنان نیز حکم اعدام صادر کرده است. با این همه و به رغم اینکه بیم آن می‌رود که ابعاد این سیاست فاجعه بار گسترش یابد، اما جوانان و توده های بپا خاسته مرعوب سیاست سرکوب و کشتار نشده  و با عزمی استوار همچنان در کف خیابانها حضور دارند.

کارگران، زحمتکشان!

مردم شریف و آزاده!

زندان، شکنجه و کشتار در سرشت جمهوری اسلامی بوده و هم اکنون که این رژیم ارتجاعی و سرکوبگر مورد آماج سرنگونی جنبش انقلابی مردم قرار گرفته و می‌رود که عمر ننگین‌اش به پایان رسد، می‌خواهد با ترور و کشتار زندانیان، مانع گسترش جنبش انقلابی شود. لذا، در این شرایط حساس باید با هر نیرویی که در توان داریم،  سیاست کشتار و زندان را درهم‌شکسته و بستر گسترش جنبش را فراخ‌تر کنیم. گام مهم در این راستا، حمایت و هم‌دردی با خانواده‌های جان‌باختگان و دستگیرشدگان است که همه آحاد جامعه باید انعکاس صدای آنها باشیم و با مبارزه ای  متحدانه و همبسته برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کنیم.

زندانی سیاسی بی‌هیچ قید و شرطی آزاد باید گردد- ترور شکنجه زندان نابود باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

شورای همکاری نیروی‌های چپ و کمونیست

امضاها : سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

 

  03.11.2022-12آبان 1401

 

 

خروج از نسخه موبایل