اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

تحولاتی انقلابی و زیرورو کننده در راه است!

اعتراضات چند روزگذشته به دنبال مرگ مهسا امینی توسط تبهکاران رژیم سرمایه داری سلامی تحولی انقلابی و زیر و روکننده را رقم زد و اعتراض و نفرت عمومی مردم از  جمهوری اسلامی، بسرعت اکثر شهرهای ایران را درنوردید وفضای سیاسی جامعه ایران را به نفع جنبش انقلابی برای سرنگونی دولت ارتجاعی و مذهبی طبقه حاکم را بشدت دگرگون کرده است .

جانیان اسلامی او را کشتند اما پرچم مبارزه با حجاب ا سلامی و آپارتاید جنسیتی  توسط هزاران مهسای دیگربسرعت  در چند روز گذشته در کف خیابانها به اهترازدرآمد و با بر داشتن و سوزاندن حجاب ،این سمبل بردگی زن  قلب رژیم اسلامی را نشانه گرفتند.

 

اعتراضات چند روز گذشته ،رعد وبرقی درآسمان بی ابر نبود .خشم ونفرت و بیزاری انباشته شده میلیونها زن تحت ستم ،کارگران بیکارو گرسنه و میلیونها انسان دردمند جامعه ماست که منتظرشرایطی بودند که خشم و نفرت خود را دوباره از بانیان وضع موجود برای چندمین بار مثل دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ اما اینبار سیاسی ترو رادیکال تراز گذشته به نمایش بگذارند .

 

خیزش عظیم  کنونی که در صف مقدم آن زنان قراردارند و مورد حمایت وسیع توده ای قرار گرفته است با شعار”زن، زندگی ، آزادی بدرست  نظم آپارتاید اسلامی را برای اولین بار عمیقا مورد تعرض قرار داده است و تمام دستگاه مذهب و اخوندو هر چه نمادی از اسلام و قوانین ضد زن را نشانه گرفته و مورد تعرض قرار داده است .اعتراضاتی که این باراز سقز تا تهران و دهها شهرو استان را در بر گرفت و قتل مهسا رابه رمز اعتراضات سراسری و خیابانی به صحنه نبرد زنان و جوانان علیه دولت سرمایه داری ضد زن و ضد کارگر تبدیل کرد و نشان داد که  ستم بر زنان به هر شیوه ای از جمله حجاب اجباری مورد نفرت عموم مردم و مسئله همه جامعه است . این دوره تحول بخش ، در ادامه اعتراضات و جنبشهای مختلف اجتماعی تاکنونی تحولی تاریخسازرا رقم زده است که تاثیرات آن تنها به جامعه ایران محدود نمانده و نخواهد ماند.

 

در حالیکه زنان و مردان جوان در ایران شبانه روز با مزدوران این رژیم سرکوبگرو ضد زن برای رهایی از ظلم و ستم واختناق مذهبی دست وپنچه نرم میکنند و آنها را به مصاف می طلبند ،رئیسی عضو هیئت مرگ سال‌های ۶۷-۶۸، و رئیس جمهور جنایتکار ایران در امریکا از طرف سازمان ملل پذیرایی میشود.  جایی که  مدعی دمکراسی و حقوق بشر و حقوق زنان هستند . در شرایطی که اغلب رسانه ها ی دنیا نتوانستند در مقابل موج عظیم اعتراض ضد رژیمی در ایران سکوت بکنند ،سازمان ملل و دولتهای مدافع “حقوق بشر ”  به جنایات رژیم اسلامی علیه زنان و مردم ستمدیده و اعتراضات جاری  چشم می بندند .

 

اعتراضات توده ای و کوبنده چند روز گذشته که می رود گام جدی دیگری در سرنگونی انقلابی جمهوری سرمایه داری اسلامی را رقم بزند، تنها گوشه کوچکی از نفرت و بیزاری عظیمی است که به پهنای جفرافیای ایران علیه جمهوری اسلامی وجود دارد وفقط با گسترش آن در خیابانها وپیوند با دیگر جنبشهای اجتماعی و در راس آن جنبش طبقه کارگرمی تواند به ثمر برسد .شرط پیروزی در این مبارزه در عین حال انسجام ، گسترش مبارزه توده ای ، زمین گیر کردن نیروهای سرکوب با ابتکارات گوناگون است.

 

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست همراه و همصدا با تمام توده های بپا خواسته ، باتمام انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب ، همراه با زنان مبارزو آزادیخواه ، همه مردم را به  مبارزه ای مداوم و متحدانه  علیه  رژیم آپارتاید جنسیتی و ضد زن ،علیه رژیم سرمایه داری و ضد کارگر،برای پایان دادن به ستم واستثمارو تبعیض و نابرابری فرا میخواند.
دراین شرایط خطیر و حساس که مردم به سر می برند ،از کارگران ، معلمان ، بازنشستگان همانند گذشته که در میدان مبارزه بوده اند ،می طلبد  که با هر شکل و شیوه ممکن به این مصاف بپیوندند و جنبش توده ای برای سرنگونی انقلابی رژیم  را حمایت و تقویت بکنند .

 

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی؛  زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 

۱ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲

 

 

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید