اپوزیسیون بورژوایی ایران شایسته هیچ اعتمادی نیست

کارگران و زحمتکشان
توده‌های رنجدیده و تحت ستم واستثمار
در شرایط حساسی قرارداریم. شکاف عمیق بین دو طبقه اجتماعی اصلی جامعه سرمایه دار و کارگر مدت‌ها است که گذار مسالمت آمیز از وضعیت مشقت بار کنونی را منتفی ساخته است.

بیشتر بدانید »

هسته اقلیت : در گرامیداشت یاد سعید سهرابی

“درمرگم سرود انترناسیونال بخوانید و مرگ بر سرمایه‌داری بگوئید.
این محترمانه ترین بدرقه راه من است”
در 17 ژانویه 2022 سعید سهرابی رزمنده کمونیست از میان ما رفت. در این یک سال، جمع کوچک ما فقدان او را در فعالیت‌های خود احساس می‌کند بویژه در این شرایط پر تپش

بیشتر بدانید »

همراه و همگام با خانواده ها برای آزادی زندانیان سیاسی بپا خیزیم!

مردم مبارز، نیروهای مترقی و مردم آزایخواه!
هم اینک جمهوری اسلامی با موجی از بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است. بحران هایی که از هر سو رژیم را احاطه کرده اند و راه ادامه حیات را بر آن بسته اند. هم اینک، مبارزه برای توقف اعدام و آزادی زندانیان سیاسی، هم در

بیشتر بدانید »

فراخوان شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مردم آزادیخواه ایران کردستان از سنگرهای انقلاب است، یکپارچه از سنگرهایمان دفاع کنیم!

فراخوان شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مردم آزادیخواه ایران کردستان از سنگرهای انقلاب است، یکپارچه از سنگرهایمان دفاع کنیم! جمهوری اسلامی در بیش

بیشتر بدانید »

زنده باد کارگران صنعت نفت پیش به سوی اعتصابات سراسری کارگری

ورود کارگران صنعت نفت به صحنه سیاسی ایران در پالایشگاه های عسلویه، بوشهر و به دنبال آن آبادان، در حمایت از خیزش انقلابی زنان، جوانان و توده های مردم تحت ستم واستثمار باهدف سرنگونی نظام سرمایه داری ومذهبی حاکم در صورت گسترش

بیشتر بدانید »

جنبش انقلابی ژینا/مهسا: خودسازماندهی، رهبری از پائین و هم‌گرایی چند راستایی ناصر پیشرو

جنبش انقلابی ژینا/مهسا که طی جند روز سراسر جامعه ایران را فراگرفته  و جمهوری اسلامی را آماج قرار داده  به سمت فرایند‌های یک انقلاب درحرکت است. اگرچه هنوز در فاز‌های نخستین این فرآیند هستیم و گذار به مراحل

بیشتر بدانید »

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست: تحولاتی انقلابی و زیروروکننده در راه است!

اعتراضات چند روزگذشته به دنبال مرگ مهسا امینی توسط تبهکاران رژیم سرمایه داری سلامی تحولی انقلابی و زیر و روکننده را رقم زد و اعتراض و نفرت عمومی مردم از  جمهوری اسلامی، بسرعت اکثر شهرهای ایران را درنوردید وفضای سیاسی جامعه ایران را به نفع جنبش انقلابی برای سرنگونی دولت ارتجاعی و مذهبی طبقه حاکم را بشدت دگرگون کرده است .

بیشتر بدانید »

نکات برنامه‌ای هسته اقلیت

هسته اقليت جمع کوچکی از فعالین کمونیست است كه از طریق شرکت در مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه و در راستای تدارک و سازماندهی انقلاب سوسیالیستی علیه مناسبات سرمایه داری واستقرار جامعه كمونيستى تلاش مى كنند.

بیشتر بدانید »
مواضع هسته فقط از طریق نشست‌ها وقطعنامه‌ها واسناد رسمی و با امضا هسته اقلیت اعلام میشود

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

جنگ امپریالیستی در اوکراین
خاستگاه‌های جنگ،نقش ناتو و آینده
سناریو‌ها در اوکراین

کتاب و نوشته 

مطالبی در باره ساخت اقتصادی-اجتماعی در ایران
صدا و تصویر همگرایی و نقل از رسانه‌ها
   در گرامیداشت یاد سعید سهرابی
یاد ارجمند سعید نصیری (سهرابی) را گرامی می داریم   
جمعی از رفقای منفرد  سعید سهرابی
دادخواهی اجتماعی.ناصر پیشروکمیته یادمان مونراال. شهریور 1401
حسن آزاد: مارکسیسم و دیکتاتوری پرولتاریا

از رسانه‌های دیگر

 خروج کارگران زن ار کارخانه
البرز محبوب خواه/ نقل از ویتاسکوپ